ฉันมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของฉัน ฉันยังคงสามารถใช้บริการแบบพรีเมี่ยมที่ฉันเคยซื้อไว้บนโทรศัพท์เครื่องเก่าของฉันได้หรือไม่?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น