ฉันเคยเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องการใช้ชื่อผู้ใช้เดิมของฉันอีกครั้ง ระบบแจ้งฉันทุกครั้งว่ามีชื่อผู้ใช้นี้อยู่แล้วในระบบแต่ความจริงแล้วไม่ใช่!

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น